Broekbergenlaan 22 | 2071 EW Santpoort-Noord | +31 (0)23 53 33 768

Broekbergenlaan 22 | 2071 EW Santpoort-Noord
Tel: +31 (0)23 53 33 768

Boekingsvoorwaarden

STO-reisgarantie

Voor pakketreizen werkt P&S Visreizen met STO-Reisgarantie.

De Stichting Take Over (STO) is een garantiefonds dat in geval van faillissement van de reisorganisatie ervoor zorgt dat u uw geld terugkrijgt of ervoor zorgt dat u weer naar huis kunt reizen.  

Daarom maakt u de reissom niet aan P&S Visreizen over maar stort deze op de rekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). Certo Escrow beheert deze Stichting Derdengelden. De reissom die u op de rekening van Certo Escrow betaalt, is voor P&S Visreizen niet bereikbaar tot 1 dag na afloop van de reis.

In geval van financieel onvermogen van P&S Visreizen kunnen schuldeisers geen beslag leggen op het geld. Eén dag na afloop van uw reis maakt Certo Escrow de reissom over aan P&S Visreizen.  Certo Escrow staat onder toezicht van de Nederlandse Bank.

Nadat u van P&S Visreizen een bevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een inlogcode en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt.

Indien P&S Visreizen in surseance van betaling komt of failliet gaat dan zal Certo Escrow uw geld niet overmaken op de rekening van P&S Visreizen maar op de rekening van de Stichting Take Over (STO). Indien u nog niet op reis bent, ontvangt u de betaalde reisgelden van de STO terug. Bent u al onderweg dan zal de STO ervoor zorgen dat u of het rechtmatige deel van de reissom terug krijgt of dat u uw reis kunt afmaken of dat u naar huis kunt terugkeren. In geval van faillissement zal de STO nooit meer kosten voor u kunnen maken dan maximaal de betaalde reissom.

Eventuele klachten of claims over uw reis staan los van deze betaalmethode. STO-Reisgarantie is geen geschillencommissie. De annuleringsvoorwaarden van P&S Visreizen zijn bij deze manier van betalen van toepassing. 

Meer informatie over de STO-Reisgarantie leest u op www.sto-reisgarantie.nl

Boeking / betalingsvoorwaarden P&S Visreizen

 • Indien u deze rekening / bevestiging ontvangt en van mening bent dat u geen reis geboekt heeft bij P&S Visreizen en dus niet wil voldoen aan de financiële verplichtingen, dient u dit onmiddellijk te melden. Na melding ontvangt u hiervan schriftelijk een bevestiging van P&S Visreizen.
 • Degene die een reis boekt is, ook voor derden die zijn genoemd op het aanmeldingsformulier, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de reissom.
 • Telefonische boekingen worden geaccepteerd, waarbij de mondelinge afspraak bindend is.
 • Bij boeking dient een aanbetaling van 50% van de reissom én het volledige bedrag van de afgesloten verzekeringen te worden voldaan. Bij boeking van enkel (vlieg)tickets dient het gehele bedrag bij boeking voldaan te worden.
 • Restantbetaling dient uiterlijk 8 weken voor de dag van vertrek te zijn bijgeschreven op de rekening van P&S Visreizen of Certo Escrow.
 • Bij het niet voldoen aan de betalingsvoorwaarden behouden wij ons het recht voor de reis, na sommatie, te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd en eventuele kosten worden in rekening gebracht.
 • Wijzigingskosten zijn afhankelijk van voorwaarden van o.a. luchtvaartmaatschappijen, rederijen en partners. Per wijziging worden ten minste € 30 in rekening gebracht.
 • Reserveringen en bevestigingen worden zo spoedig mogelijk afgehandeld, doch het kan voorkomen dat delen van arrangementen moeten worden aangevraagd. Het kan daarom enige tijd duren voordat uw reservering definitief is.
 • Annuleringen dienen schriftelijk gedaan te worden.
 • Bij annulering zijn wij genoodzaakt u de gemaakte kosten in rekening te brengen. Bij het bepalen van deze kosten hanteren wij in principe de geldende voorwaarden zoals deze zijn opgesteld door de ANVR. Er kunnen afwijkende voorwaarden gelden o.a. bij charterboten. Indien de annuleringskosten afwijken wordt u bij annulering hiervan op de hoogte gebracht.
 • De kosten van een annulering kunt u verhalen op uw annuleringsverzekering mits u aan de gestelde eisen voldoet.
 • Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis/annuleringsverzekering.
 • Het afsluiten van een reis /  bagage / ongevallen verzekering is verplicht.
 • Mochten wij, P&S Visreizen, aantoonbaar aansprakelijk zijn voor eventuele schade c.q. derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding maximaal éénmaal de reissom.
 • Voor het aan u ter beschikking gestelde / verhuurde materiaal vragen wij een waarborgsom van € 100,- per item. Tevens is het uw verplichting dit deugdelijk te verzekeren. Bij schade / vermissing van het gehuurde is de huurder aansprakelijk voor alle schade.
 • Bij autohuur en/of boothuur is de huurder gebonden aan de condities van het contract van de verhuurmaatschappij. P&S Visreizen kan geen aansprakelijkheid accepteren voor verlies, schade of vertraging welke bij autohuur en/of boothuur zouden kunnen ontstaan.
 • In geval van sterke koers / prijswisselingen houden wij ons het recht voor de prijzen aan te passen.
 • De aanbiedingen en arrangementen die in de brochure worden aangeboden zijn onder voorbehoud van fouten en vergissingen. Van eventuele veranderingen in de arrangementen of aanbiedingen wordt u tijdig op de hoogte gesteld.
 • P&S Visreizen kan geen verantwoording nemen voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.